[URISP id=1560]

תחנות מעבר פסולת:
במהלך השנים האחרונות, חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואורוור בע”מ , הינה החברה המובילה בישראל למתן פתרונות לטיפול באבק ובריח אשר נפלטים בתחנות מעבר פסולת ביתית ופסולת בניין, בכל רחבי הארץ.
החברה ביצעה מערכות תת לחץ ומערכות טיפול בריחות בתחנות הבאות:

  • תחנת מעבר פסולת ראשון לציון

  • תחנת מעבר פסולת לוד

  • תחנת מעבר פסולת עטרות

  • תחנת מעבר פסולת שרונים

  • תחנת מעבר פסולת נאסר מחזור

  • תחנת מעבר פסולת דנו חיפה

החברה מספקת שרותי ייעוץ, תכנון , ייצור ותחזוקת מערכות. רוב המערכות המותקנות בארץ הינם מערכות נטרול על בסיס פחם פעיל אשר סופח לתוכו את מולקולות הריח אשר נוצרות בסביבת התחנה.
מהנדסי החברה, מחשבים את תדירות החלפות האוויר באזור התחנה או לחילופין , את מהירות זרימת האוויר בחתכים פתוחים בתחנה , וכתוצאה מכך , מחשבים את כמות הפחם הפעיל הנדרשת לביצוע ספיחה יעילה של מולקולות הגזים.
בכל מערכות פחם פעיל, ניתן לשלב מסנני אבק ראשוניים אשר יקלטו את האבק הנשאב עם זרם האוויר . בנוסף , ניתן לשלב מערכות סינון אבק אוטומטיות מסוג מסנני קרטרידג’ או מסנני שקים לטיפול יעיל יותר באבק .
אחרי הרכבת והפעלת המערכות, חברתנו מציעה שרותי אחזקה למערכות כגון החלפת מסנני אבק , החלפת פחם פעיל ופינוי הפחם לאתר מורשה וכן שרותי אחזקה מונעת לציוד הסובב במערכות.