Case Studies

חקר מקרה בנושא טיפול בריח

מערכות פילטר פחם פעיל – טיפול בריח מערכות מסוג פחם פעיל הינם מערכות מקובלות בתעשייה לטיפול במזהמים אורגניים וריחניים אשר נמצאים באוויר. פחם פעיל הינו מוצק אינרטי, סופח, זמין, וזול. תכונות  אלו הופכות אותו לאידיאלי להסרה של מזהמים אורגניים וריחניים מזרמי מים וגזים. פחם פעיל מטפל במזהמים בתהליך של ספיחה, תהליך זה הוא תהליך שבו […]

חקר מקרה בנושא טיפול במזהמים אורגניים (VOC)

פילטרים מסוג פחם פעיל הינם מערכות מקובלות בתעשייה לטיפול במזהמים אורגניים וריחניים אשר נמצאים באוויר. פחם פעיל הינו מוצק אינרטי, סופח, זמין, וזול. תכונות  אלו הופכות אותו לאידיאלי להסרה של מזהמים אורגניים מזרמי מים וגזים. פחם פעיל מטפל במזהמים בתהליך של ספיחה, תהליך זה הוא תהליך שבו אינטראקציות (בעיקר קשרי ון דר ואלס) בין שטח […]

חקר מקרה בנושא חמצון של חומרים אורגניים

מערכות חמצון תרמי RTO חמצון של חומרים אורגניים הינו תהליך שבו אוויר עם מזהמים אורגניים מוזרם דרך מערכת עם תא בעירה הנשמר בטמפרטורה גבוהה. הטמפרטורה הגבוהה בתא מקדמת תגובה של המזהם האורגני עם החמצן הנמצא באוויר בתגובה הנקראת תגובת שריפה (חמצון).  התוצרים של תגובת השריפה הינם CO2 (פחמן דו חמצני) ומים אשר אינם נחשבים מזיקים […]

חקר מקרה בנושא מזהמים אורגניים וריחניים

מערכות חמצון תרמי – RTO מערכות RTO הינם מערכות מקובלות בתעשייה לטיפול והשמדה של מזהמים אורגניים וריחניים והן מוגדרות כ- (BAT (Best available technology לטיפול ב-VOC. במפעל לייצור ממוצרי מזון התקבלה דרישה מהמשרד להגנת הסביבה להתחיל לבצע דיגומים עבור מזהמים אורגניים בארובות קיימות בהם לא היה צפו להמצאות נוכחות של מזהמים אורגניים. עם קבלת תוצאות […]

חקר מקרה בנושא מערכות ספיגה

איך מערכות ספיגה ומערכות חמצון תרמי מתקשרות? מערכות חמצן תרמי הינם מערכות מקובלות בתעשייה לטיפול והשמדה של מזהמים אורגניים וריחניים חמצון של חומרים אורגניים הינו תהליך שבו אוויר עם מזהמים אורגניים מוזרם דרך מערכת עם תא בעירה הנשמר בטמפרטורה גבוהה. הטמפרטורה הגבוהה בתא מקדמת תגובה של המזהם האורגני עם החמצן הנמצא באוויר בתגובה הנקראת תגובת […]