הנהלת החברה

איגור ליבשיץ

סמנכ"ל תפעול

מייל: info@abp-eng.com

בני גוטליב

מנהל מחלקת ייעוץ ורגולציה

מייל: benny_g@abp-eng.com

איגור פאליי

מנכ"ל החברה

מייל: igor_p@abp-eng.com

ולדיסלב קוסיטסקי

מנהל מחלקת שירות ואחזקה

מייל: vlad_k@abp-eng.com

שגיא פאליי

מנהל מחלקת הנדסת תהליך

מייל: sagi_p@abp-eng.com