[URISP id=1567]

לא חייב לסבול מהאבק

נושא האבק הנפלט ממפעלי הבטון בארץ הינו נושא קריטי ומהווה מטרד קשה לסביבת המפעל, חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מתמחה במתן פתרונות לטיפול באבק אשר נפלטים ממפעלי הבטון. החברה פיתחה מערכות יניקה ייחודיות ליניקת חלקיקי אבק מתהליכי הזמנת מלט ואגרגטים למערבלי הבטון.
החברה , תכננה, ייצרה והרכיבה מערכות שאיבה במפעלים הבאים:

 • שפיר עד הלום

 • שפיר חיפה

 • שפיר עמק חפר

 • שפיר ראשון לציון

 • רדימיקס פתח תקווה

 • רדימיקס אבן וסיד

 • רדימיקס קלנסווה

 • רדימיקס ראשון לציון

 • ועוד

  המערכת מורכבת ממנדפי יניקה מיוחדים אשר מורכבים מעל ראשי ההטענה . המנדפים מחוברים על ידי תעלות מרותכות, למסנני שקים אשר קולטים ומסננים את האבק הנשאב בזרם האוויר. ניקוי המסננים מתבצע באופן אוטומטי ע”י אוויר דחוס, והחומר הנשאב חוזר בחזרה לתהליך.
  ניתן לשלב מערכות ל2-3 ראשי הטענה במקביל, או לחילופין, מערכת עצמאית לכל ראש הטענה.
  מכיוון שהמערכות מיוצרות אצלנו בבית מלאכה, ניתן לבצע שינוי בתכנון המערכות בהתאם לצרכי הלקוח ולאילוצי מיקום שישנם במפעל.