[URISP id=1551]

תעשיית העץ והנייר היא שם כולל לתעשיות המשתמשות בעץ כחומר גלם למגוון רחב של מוצרים, כגון נייר, צעצועים, רהיטים ואף כחומרי מבנה לתעשיית הבנייה.

תעשיית העץ והנייר עושות שימוש רב בכלים מכאנים אשר גורמים לפליטות של שבבי עץ בתהליך הייצור. כמו כן נעשה שימוש בכימיקלים רבים המשמשים להקנות לעץ תכונות מיוחדות ועמידות לפגעי מזג האוויר. בין הכימיקלים הנפוצים בתעשייה ניתן למצוא כימיקלים מבוססי כלור המשמשים להלבנת הנייר בתעשייה הנייר, סולבנטים, דבקים ולקות השומורת על העץ מפגעי מזג האוויר ונותנות לעץ מראה מבריק.

החברה הרכיבה מספר רב של מערכות יניקה במפעלי נייר לייצור נייר טואלט. המערכות שואבות את האבק אשר נפלט מתהליך הייצור של נייר הטואלט, ומסננות את האבר מזרם האוויר במסנני שקים מיוחדים עם מערכות ניעור שפותחו במיוחד על ידי החברה.

לעיתים קרובות ישנה דרישה לאסוף ולטפל בכימיקלים ובשבבי העץ אשר נפלטים במהלך תהליך הייצור לצורך הגנה על בריאות העובדים, סביבת העבודה ועמידה בתקנים הסביבתיים הנקובים בחוק.

חברת “א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור” מתמחה באספקת מגוון רחב של פתרונות לתעשיית העץ והנייר בין עם באמצעות ייצור עצמי של מוצרים כמו מערכות לאיסוף פליטות, סינון  חלקיקים וטיפול במזהמים ובין באמצעות השותפות שלה עם חברת GGE אשר הינה אחת החברות הגדולות באירופה לייצור ותכנון מערכות יניקה וסינון אבק וגזים.
החברה תכננה ייצרה והרכיבה מערכות טיפול במפעלים הבאים:

  • חוגלה – חדרה , עפולה, נהריה

  • אופקליר

  • שניר תעשיות נייר

  • סנו

  • ישראפייפר