[URISP id=1554]

הפליטות ממפעלים של תעשיית המתכת מאופיינת בעיקר בפליטת חלקיקים וNOX הנוצרים בזמן התכת המתכות ופליטות SOX שמקורם בחומרי הדלק המשמשים להספקת אנרגיה לתנורי ההתכה. כיום עם המעבר של מפעלים רבים לשימוש בגז טבעי פליטות הSOX הינם במגמת ירידה ברחבי הארץ.

החברה סיפקה ייעוץ, ייצרה והרכיבה מערכות טיפול במפעלים הבאים:

  • חוד אסף מתכות

  • יהודה פלדות

  • אורדן

  • פרמט

  • סופר סולד

על מנת לתפוס את מירב הפליטות תעשיית המתכות דורשת לרוב ספיקות יניקה בקנה מידה גדול מאוד (מעל 100-150 אלף מק”ש) ובהתאמה נדרשות מערכות טיפול גדולות. המהנדסים ומערך הייצור החדש של חברתנו, מוכנים לעמידה בכל אתגר הקשור לתכנון וייצור מערכות בכל גודל נדרש.

חברתנו מציעה שרותי אחזקה למערכות כגון החלפת מסנני אבק וכן שרותי אחזקה מונעת לציוד הסינון והציוד הסובב במערכות.