[URISP id=1558]

עיבוד שבבי הוא תהליך ייצור שבו משתמשים בגוש חומר גלם אשר נחתך ומעובד לצורה הסופית שלו על ידי הסרת חומר עודף. התהליך מבוצע באמצעות מכשור כגון מחרטות, כרסומות, מסורים ומקדחות.

כחלק מתהליך העיבוד השבבי ישנם פליטות של חלקיקים מעיבוד חומר הגלם המעובד ואדים אשר מקורם בחומרי הקירור המונעים ממכשיר העיבוד להתחמם יתר על המידה. פליטות אלו עשויות להשפיע על בריאות העובד ועל סביבת העבודה.

חברת “א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור” מתמחה באספקת מגוון רחב של פתרונות לתעשייה העיבוד השבבי ו CNC בין עם באמצעות ייצור עצמי של מוצרים כמו שולחנות ליטוש ומערכות ליניקת אדי שמן ואמולסיה מתהליכי חריטה וכרסום.