חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מתמחה בתכנון והתקנה של מערכות לטיפול בפליטות של חלקיקים ואדי חומצות. חברתנו תכננה והקימה מספר רב של מערכות העומדות בתקנים הסביבתיים המחמירים ביותר.

מפעל ייצרני גדול מתחום הדשנים הכימיקלים קיבל דרישה מהמשרד להגנת הסביבה להתקין מערכת לטיפול בפליטות חלקיקים ואדי חומצה הנוצרים באחד מתהליכי ייצור הכימיקלים במפעל.

הפרויקט מנע פליטה של 100% מפליטות המזהמים והשיג עמידה בכל התקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה.

מערכת כללה שני שלבים: משטף וונטורי להפרדת החלקיקים ואדי החומצה  מזרם הגזים ומפריד טיפות ציקלוני ביעילות גבוה להפרדת הנוזל המלוכלך מזרם הגזים. המערכת תוכננה לצמצם עלויות צריכת ריאגנטים ומים.

  • יעילות הפרדת חלקיקים 99.9%.
  • יעילות נטרול אדי חומצות 90%.
  • השגת צמצום משמעותי בעליות תפעול (OPEX) עבור הפעלת מערכת טיפול.