חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מתמחה בתכנון והתקנה של מערכות לטיפול בפליטות של אדי חומצות והלוגנים. חברתנו תכננה והקימה מספר רב של מערכות העומדות בתקנים הסביבתיים המחמירים ביותר.

מפעל ייצרני גדול מתחום תעשיית הפארמה קיבל דרישה מהמשרד להגנת הסביבה להתקין מערכת לטיפול בפליטות אדי חומצה והלוגנים הנוצרים באחד מתהליכי השריפה ממתקני טיפול תרמים במפעל.

הפרויקט מנע פליטה של 100% מפליטות המזהמים והשיג עמידה בכל התקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה ושל תקנים ספציפיים של תעשיית הפארמה.

מערכת כללה שני שלבים: קוונצ’ר לקירור הגזים וסקרבר מסוג מילוי לטיפול בפליטות אדי חומצות והלוגנים. המערכת תוכננה לצמצם עלויות צריכת ריאגנטים ומים.

  • יעילות נטרול אדי חומצות והלוגנים 99.9%.
  • השגת צמצום משמעותי בעליות תפעול (OPEX) עבור הפעלת מערכת טיפול.