א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מתכננת ומייצרת מגוון רחב של מפוחים תעשייתיים  (ציריים וצנטריפוגליים) מדגמים שונים.

ספיקות העבודה נעות בין 200 – 200000 מק“ש, עם לחץ כללי של 1000-20 מ“מ מים. מאיצי המפוחים מיוצרים בדגמים שונים: כפות נטויות לאחור, כפות לוגריתמיות, דגם AIRFOIL עבור ספיקות גבוהות וכפות ישרות.

קיימות אפשרויות שונות בתכנון ועיצוב המפוחים: חומרי מבנה שונים, הנעה ישירה או ע“י רצועות, מבנה פריק, מבנה מיוחד לטמפרטורות גבוהות, הגנת ניצוצות, הוספת משתיקים ותאים אקוסטיים,
הוספת ווסתי מהירות ועוד.