תחומי שימוש:
יניקת גזי ריתוך, עשן ריתוך, אבק מרחף, אדים.

אפיון טכני:
מבנה מחוזק ופלדה צבועה, סינון אוויר מתבצע באמצעות קרטרידג’ מיוחד ומסנני פחם פעיל. מפוח יניקה מוגן ניצוצות. מתקן שקט במיוחד. המערכת מגיעה עם זרוע יניקה פרקית. מתג הפעלה/הפסקה על גבי היחידה. קל ונוח לשימוש כולל החלפת מסננים נוחה.