מערכות חמצון תרמי – RTO

מערכות RTO הינם מערכות מקובלות בתעשייה לטיפול והשמדה של מזהמים אורגניים וריחניים והן מוגדרות כ- (BAT (Best available technology לטיפול ב-VOC.

במפעל לייצור ממוצרי מזון התקבלה דרישה מהמשרד להגנת הסביבה להתחיל לבצע דיגומים עבור מזהמים אורגניים בארובות קיימות בהם לא היה צפו להמצאות נוכחות של מזהמים אורגניים. עם קבלת תוצאות הדיגומים נמצאה נוכחות משמעותית של מזהמים אורגניים המצריכים טיפול לפני פליטת הגזים לאטמוספירה.

המפעל פנה לחברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ  והעביר לה את תוצאות הדיגומים שבוצעו. מהנדסי החברה בדקו את המידע שהתקבל ביצעו סיורים בשטח המפעל ומצאו שמערכת הטיפול הנדרשת למפעל לצורך עמידה בתקנים של המשרד להגנת הסביבה, הינה מערכת לחמצון תרמי מסוג מערכת RTO.

חמצון של חומרים אורגניים הינו תהליך שבו אוויר עם מזהמים אורגניים מוזרם דרך מערכת עם תא בעירה בטמפרטורה גבוהה. הטמפרטורה הגבוהה בתא מקדמת תגובה של המזהם האורגני עם החמצן הנמצא באוויר בתגובה הנקראת תגובת שריפה (חמצון).  התוצרים של תגובת השריפה הינם CO2 (פחמן דו חמצני) ומים אשר אינם נחשבים מזיקים לאדם וניתנים לשחרור לאטמוספירה.

התקציב לפרויקט שהמפעל יכול היה להעמיד היה מוגבל ולא התאים לרכישת מערכת RTO חדשה. חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ  הפעילה את ההכרות והידע הענפים שלה עם התעשייה בארץ ובחו”ל, לצורך איתור מערכת RTO יד שנייה, דבר שאפשר הקטנה משמעותית של עלות הפרויקט.

לאחר החיפושים, אותרה מערכת RTO יד שנייה מתאימה באחד המפעלים בארץ. המערכת הושבתה עקב הגדלת נפח הייצור במפעל ורכישת מערכת גדולה יותר. חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ החלה במצבע לוגיסטי מורכב שמטרתו פירוק מערכת ה-RTO בשטח המפעל והובלת המערכת ללקוח. המערכת שנרכשה לא הייתה בשימוש מספר שנים ולכן נדרש היה לבצע שיפוץ מקיף למערכת והחזרתה למצב שמיש ותקין.

חלק מפעולות השיפוץ שבוצעו למערכת הינם:

 • חידוש הבידוד של המערכת.
 • ניקוי חול לחלק הפנימי של המערכת.
 • צביעת החלק החיצוני של המערכת.
 • החלפת בוכנות, מפעילים ומראי מצב תקולים.
 • הרכבת ווסת מהירות (VFD) חדש למפוח הראשי של המערכת.
 • החלפה של מילוי הקרמיקה.
 • התקנת “Gas Train” חדש.
 • שדרוג וחידוש מבערים.
 • שדרוג מערך הבטיחות של המערכת הכולל הוספת אנלייזרים לקריאת ריכוז חומר אורגני בכניסה למערכת למניעת פיצוץ.
 • שיפוץ חדר הבקרה של המערכת.
 • הוספת מסך HMI חדש לתפעול ושליטה.
 • ביצוע אינטגרציה בין מערכת הבקרה של מערכת ה-RTO למערכת הבקרה המפעלית, כולל הגדרת רצף פעולות על פי דרישות תהליכיות ספציפיות ללקוח.

במקביל לתהליך השיפוץ של המערכת חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ החלה להקים מערך איסוף פליטות חדש שתפקידו לנתב את הגזים, שהגיעו בעבר לארובות, אל מערכת ה-RTO המחודשת שהותקנה. מערך האיסוף כלל מעל 500 מ’ צנרת שאיגדה ואספה גזים מכ-10 מקורות פליטה. כמו כן על מנת להקטין את כמויות הגזים הנכנסים למערכת, תוכנן מערך האיסוף עם אפשרויות לניתוק מקורות שאינם פעילים ובכך הקטנת ספיקות האוויר, הגדלת יעילות הטיפול וצמצום עלויות צריכת הגז והחשמל של המערכת. בנוסף, הוקם מערך של מייבשים ופילטרים בכניסות למערכת ממקורות הפליטה השונים, לטובת הגדלת היעילות האנרגטית, מניעת סתימות והגדלת אורך החיים של המערכת.

צצות המהנדסים של חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ עמדו בקשר רציף עם גורמים במפעל בכל שלבי הפרויקט וסיפקו מענה למפעל בכל נושא אשר עלה במהלך הפרויקט ולאחריו.

לאחר ביצוע מדידות בארובה החדשה המפעל עמד ביעדי הפליטה כפי שהוגדרו ע”י המשרד להגנת הסביבה והפליטה הייתה נמוכה מערכי הפליטה שהוגדרו עבור המפעל. 10 מ”ג למק”ת – ממוצע חצי שעתי.