מערכות פילטר פחם פעיל – טיפול בריח

מערכות מסוג פחם פעיל הינם מערכות מקובלות בתעשייה לטיפול במזהמים אורגניים וריחניים אשר נמצאים באוויר. פחם פעיל הינו מוצק אינרטי, סופח, זמין, וזול. תכונות  אלו הופכות אותו לאידיאלי להסרה של מזהמים אורגניים וריחניים מזרמי מים וגזים.

פחם פעיל מטפל במזהמים בתהליך של ספיחה, תהליך זה הוא תהליך שבו אינטראקציות (בעיקר קשרי ון דר ואלס) בין שטח הפנים של הפחם למולקולות המזהם גורמות ללכידתו בנקבוביות הפחם. פחם פעיל יכול לספוח אליו חומרים אורגניים מזרם הגזים עד ל-50% ממשקלו (תלוי בסוג הפחם והמזהם). לאחר שפחם מגיע למקסימום קיבולת הספיחה שלו יש צורך להחליפו על מנץ לשמור על יעילות הטיפול של המערכת.

תחנת פסולת המשמשת בין היתר לפריקה של אשפה ביתית הנאספת בתחומי הרשויות המקומיות בסביבתה, קיבלה פנייה מהמשרד להגנת הסביבה בקשר לתלונות שהתקבלו מהעסקים בסביבתה בנוגע לריחות העזים העולים מתחומי התחנה. ריח אינו נחשב כמזהם אלא כמטרד, אך בחובתו של כל עסק המייצר מטרדי ריח לטפל במטרד ולהפחיתו באופן שיהיה מקובל על המשרד להגנת הסביבה.

עם קבלת הפנייה יצאו מהנדסים של חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ לסיור בשטח תחנת המעבר למיפוי המקורות העיקריים הגורמים למטרדי ריח. בסיור נמצא שמוקדים רבים הגורמים לפליטת ריחות נמצאים ללא אוורור מתאים או עם אוורור חלקי שאינו מתאים לטיפול במפגעי ריח.

בשטח המפעל לא נמצאה מערכת לטיפול בפליטות ריח.

לטיפול בפליטת ריחות, מהנדסי חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ תכננו מערכת אוורור חדשה המקיפה את כלל מוקדי פליטת הריחות בתחנה. המערכת תוכננה לפי סטנדרטים מקובלים בתעשייה ליצירת תת לחץ בתוך המבנה. מערכת האיסוף  קולטת את הריחות מאולמות האחסון, ומשפרת את איכות האוויר באולמות האחסון ומאפשרת סביבת עבודה נוחה יותר לעובדים. בחלק מהאזורים שבהם נערמה פסולת באוויר הפתוח תוכננו אולמות אחסון חדשים עם אוורור מתאים. כל מערכות האוורור שהותקנו חוברו למערכות פחם פעיל לטיפול בפליטות הריח ומניעת פליטת הריחות לאטמוספירה.

הפרויקט בוצע בליווי מחלקת רגולציה של חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ שדאגה לייצג את התחנה מול המשרד לאיכות הסביבה ולאשר מולו את הפתרון המתוכנן.

לאחר סיום הפרויקט פליטות הריח מהתחנה צומצמו באופן משמעותי אל מתחת לסף הריח, דבר שמנע תלונות נוספות על מטרדי ריח מהעסקים בסביבת התחנה.