שירותי ייעוץ ורגולציה סביבתית

תיאור

חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מספקת שירותי ליווי מול הרשויות לעמידה בדרישות חוק אוויר נקי. החברה מתמקדת בליווי הלקוח מהשלב הראשון הכולל זיהוי הבעיה, הצגת מספר פתרונות לבעיה בחירת הפתרון היעיל ביותר ללקוח וגיבוש תוכנית לעמידה בדרישות הרשויות.

בנוסף החברה מספקת שירותי ייעוץ וליווי למפעלים, בתחומים הבאים:
  • ביצוע סקרים סביבתיים.
  • הכנת בקשות לקבלת היתרי פליטה.
  • הרצת מודלי פיזור סביבתיים.
  • מרשם פליטות והעברות לסביבה PRTR.
  • ייעוץ הנדסי בנושאי איכות אוויר.