ייעוץ הנדסי בנושאי איכות אוויר

תיאור

התאמת צורכי המפעל לחוקי איכות הסביבה

בעקבות כניסתו לתוקף של חוק אוויר נקי, ודרישת הרשויות להוכיח עמידה בעקרונות ה-BAT, נדרשת ראייה הנדסית רחבה בתחום איכות האוויר, הכוללת התייחסות ספציפית לכל אחד מקודקודי המשולש:

> תהליך הייצור (כוללת הנדסת תהליך)

> מתקני הטיפול ואמצעי הפחתת פליטות

> אחזקה ושמירה על ביצועים סביבתיים

חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מתמחה בתחומי הנדסה ותכנון שונים המאפשרים את האינטגרציה בין הצרכים והדרישות התכנוניות של כל אחד מהרכיבים הדרושים לצורך עמידה בעקרונות ה-BAT, תוך מציאת הפתרונות המבטיחים את יחסי העלות-תועלת הטובים ביותר עבור הלקוח.

Rate this post
דוגמאות לשירותים הניתנים:
 • תכנון מערכות טיפול באוויר.
 • תכנון מערכות איוורור ויניקה.
 • ביצוע חישובי ספיקות יניקה הנדרשות מיחידות ציוד.
 • חישוב, הגדרת פרמטרים, ותכנון ארובות.
 • תכנון פתרונות אקוסטיים.
 • ביצוע חישובים טכנו-כלכליים.
 • תכנון, הקמה, וניהול פיילוטים מעבדתיים וחצי-תעשייתיים.
 • תכנון מערכות בקרה והתראה למתקני טיפול.
 • הכנת נהלי תחזוקה למתקני טיפול באוויר.
 • תכנון והקמה של תעלות אוורור ויניקה מתהליכי ייצור.
 • זיהוי וטיפול במקורות פליטה בלתי מוקדיים, כולל ריח.