מרשם פליטות והעברות לסביבה (PRTR)

תיאור

הכנת דיווחים שנתיים לפי חוק מרשם פליטות לסביבה (PRTR)

הצורך בהכנת הדיווחים השנתיים נובע עקב חוק מרשם פליטות והעברות לסביבה (Pollutant Release and Transfer Registry -PRTR), התשע”ב 2012, המגדיר כי החל מיוני 2013 על מפעלים וגופים שונים בישראל לדווח מדי שנה אודות הפליטות וההעברות (כלומר כל פינוי של חומר מזהם או פסולת אל מחוץ למפעל, לרבות שפכים) הנובעות מפעילויותיהם. החוק מונה 114 חומרים, בחלוקה לפי יעדי הפליטה שלהם: אוויר, מים, ים או קרקע. כמו כן מחייב החוק דיווח לגבי כמויות פסולות, שפכים, צריכת חשמל ומים.

מי נדרש בדיווח?
​חובת הדיווח חלה על הבעלים של המפעל בו מתבצעות הפעילויות המפורטות בתוספת השניה חוק הגנת הסביבה 2012

הדיווח השנתי מבוצע על ידי מהנדס ביצוע, וכולל את השלבים הבאים:

• קביעת מקורות הפליטה לאוויר שבמפעל והמזהמים הנפלטים מהם.
• חישוב כמויות הפליטות לאוויר, לשפכים, למים ולקרקע לפי השיטות המיטביות השונות ולפי דרישות המשרד להגנת הסביבה.
• השוואת כמות החומר המזהם שנפלט/הועבר לעומת כמות הסף לדיווח.
• מילוי הנתונים לדיווח במערכת המשרד להגנת הסביבה.

מחלקת הייעוץ שלנו תשמח לעמוד לשרותכם, חשוב להבין את התהליך הקיים במפעל ולהתמצא בשיטות החישוב העומדות לרשותכם, יש להפעיל שיקול דעת בחישובי הפליטות ולתייק את שיטת החישוב שנבחרה המסבירה עד תום כל בחירה שנעשתה. אי וודאות או אי בהירות מול הרשויות עלולה לגרור עיצומים כספיים אשר ניתן להמנע מהם על ידי עבודה יסודית.

מסמכים רלוונטיים:

חוק הגנת הסביבה 2012
•  הורדת קובץ המרשם המלא מאתר המשרד להגנת הסביבה
חיפוש מפעלים המדווחים למפל”ס

סרטון הסבר על המפל”ס – המשרד להג”ס

Rate this post