הרצת מודלי פיזור סביבתיים

תיאור

הפחתת זיהום האוויר הנגרם מפעילות תעשייתית  

מטרת הרצת המודלים היא להעריך את מידת ההשפעה של פעילות המפעל על ריכוזי מזהמי האוויר שבסביבתו. השימוש במודלים מאפשר את ניתוח פיזור המזהמים באטמוספירה. המידע המתקבל מהמודלים מאפשר להגדיר אילו צעדים נדרש המפעל לבצע לצורך הקטנת הזיהום ועמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה.

המודלים בהם אנו מתמחים הינם:

AERMOD – מודל גיאוסיני למצבי Steady state, המתייחס למצבי המטאורולוגיה המקומיים.

CALPUFF – מודל CALPUFF הינו מודל נומרי לגראנג’י, שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה הישראלי לשימוש באזורים בעלי טופוגרפיה מורכבת, או להסעה במרחקים ארוכים.

CAL3QHCR ) CALROAD) מודל גיאוסיני באמצעותו מבצעים סימולציות פיזור ממקורות תחבורתיים המודל הנבחר תלוי בתנאים הטופוגרפיים והמטאורולוגים, האופייניים לאזור הנחקר.

5/5 - (1 vote)