• ייעוץ ראשוני.
  • ביצוע סקרים סביבתיים.
  • ליווי הלקוח מול המשרד להגנת הסביבה.
  • תכנון המערכת המתאימה ללקוח.
  • ייצור והרכבת המערכת.
  • ליווי במתן שירות ואחזקה לאחר הרכבת והפעלת המערכת.
  • ליווי חברות לעמידה בדרישות חוק אוויר נקי.

יצירת קשר