סקר תהליכים ופליטות לאוויר למפעלים

תיאור

סקר תהליכים ופליטות לאוויר למפעלים קטנים ובינוניים-
הסקר מבוצע בהתאם להנחיות לביצוע סקר תהליכים ופליטות לאוויר (דצמבר 2009) של המשרד להגנת הסביבה.
הסקר מורכב מהחלקים הבאים:
•    סקירה כללית של המפעל והפעילות המתבצעת בו;
•    תיאור תהליכי הייצור ומקורות הפליטה לאוויר;
•    מילוי הטפסים הרלוונטיים;
•    הכנת סקר פתרונות לטיפול במקורות הפליטה לאוויר;

מסמכים רלבנטיים:

מסמך ההנחיות