סקר פסולות

תיאור

טיפול בפסולת התעשייתית
הפסולת התעשייתי שונה בהרכבה מפסולת ביתית. ודורשת טיפול שונה ומורכב יותר. כמות הפסולת הנוצרת במפעלים יכולה להגיע למאות אלפי טונות ויש צורך לבצע טיפול תוך מינימום פגיעה באיכות הסביבה . הסקר מבוצע ומיועד לתאר את זרמי הפסולת התעשייתית שנוצרים במפעל, את אופן הטיפול והפינוי שלהם.
חברת א.ב.פ מספקת שירותי ייעוץ עבור הכנת סקרי פסולת.
העבודה כוללת :
•    תיאור מקורות הפסולת במפעל;
•    הגדרת הפסולות בהתאם לקטלוג הפסולות האירופאי ו/או מסמכי רגולציה רלבנטיים אחרים
•    תיאור מרכיבי הפסולת ובחינת מסוכנותם;
•    תיאור אמצעי אחסון הפסולת במפעל ויעדי פינויה;
•    תיאור מערך הטיפול בפסולת (במידה וקיים במפעל);
•    המלצות לשינויים, במידת הצורך;

לינק: קטלוג הפסולות האירופי