סקר פסולות

תיאור

טיפול בפסולת התעשייתית
הפסולת התעשייתית שונה בהרכבה מפסולת ביתית. הפסולת התעשייתית דורשת טיפול שונה ומורכב. כמות הפסולת הנוצרת במפעלים יכולה להגיע למאות אלפי טונות ויש צורך לבצע טיפול תוך מינימום פגיעה באיכות הסביבה. סקר פסולות מיועד לתאר את זרמי הפסולת התעשייתית שנוצרים במפעל, את אופן הטיפול והפינוי שלהם.

שירות הייעוץ עבור הכנת סקרי פסולת כולל:
•    תיאור מקורות הפסולת במפעל.
•    הגדרת הפסולות בהתאם לקטלוג הפסולות האירופאי ו/או מסמכי רגולציה רלוונטיים אחרים.
•    תיאור מרכיבי הפסולת ובחינת מסוכנותם.
•    תיאור אמצעי אחסון הפסולת במפעל ויעדי פינויה.
•    תיאור מערך הטיפול בפסולת (במידה וקיים במפעל).
•    המלצות לשינויים, במידת הצורך.

לינק: קטלוג הפסולות האירופי

4.5/5 - (2 votes)