סקרי ארובות

תיאור

תקינות ארובות ברגולציה מתחלק לשני תחומים, התחום הראשון עוסק בתקינות גובה ארובה המתבסס על מסמך “הנחיות לקביעת גובה ארובה” של המשרד להגנת הסביבה. התחום השני בודק את תקינות הפרמטרים הנדרשים לדיגום ארובה.

הבדיקה בודקת את הפערים בהשוואה ל”נוהל בדיקת מזהמים בארובה, גרסה 3 ( 2017)” וכוללת התייחסות לאמצעים המשמשים לדיגום כגון: נחיר פתח הדיגום, מרפסת הדיגום ומשטח הדיגום.

אישור על תקינות ארובה ניתן על ידי מעבדה מוסמכת בלבד.

א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מספקת המלצות לתקינות גובה ארובה ותקינות הארובה לדיגום וכן באפשרותנו לבצע את התיקונים הנדרשים לפי ממצאי הבדיקה.

מסמכים רלוונטים:

1.הנחיות לקביעת גובה ארובה.

2.נוהל בדיקת מזהמי אוויר בארובה-2002 (גרסה 3)

Rate this post