חוות דעת לתאגידי מים בנושא שפכים תעשיתיים

תיאור

תאגידי מים נתונים לחוק תאגידי מים וביוב, התשס”א- 2001, תאגידי מים המחזיקים במט”ש נדרשים לעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה.

האחריות לדיגום וניטור שפכי תעשייה, כמו גם הטלת עיצומים על חריגות מערכי השפכים במוצא המפעל, מוטלים לפתחם של התאגידים השונים.

 

א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מבצעת חוות דעת המתבססות על דיגומי שפכים ואיפיון שפכים מהתעשייה.

 

כחלק מחוות הדעת מתבצעת בדיקה אל מול התקנים והדרישות הרגולטיביות.

בנוסף באפשרותנו לבצע הערכת איכות השפכים וכמויות השפכים שצפויים להגיע ממפעל חדש/קיים המתחבר אל המטש.

Rate this post