בחינת התאמה לקריטריון Total Enclosure

תיאור

בחינת מערכות האוויר במפעל

הסקר מבוצע על ידי מהנדס ביצוע, על פי ההנחיות שבמסמך ה-EPA:
METHOD 204 – CRITERIA FOR AND VERIFICATION OF A PERMANENT OR
TEMPORARY TOTAL ENCLOSURE
הסקר מיועד לבחון האם פעילות מערכות הטיפול בזרמי האוויר הנפלטים ממבנה הייצור הינה יעילה בהתחשב בתנאיי המבנה, ומאפשרת מניעת פליטות בלתי מוקדיות ממבנה הייצור.
הסקר מורכב מהחלקים הבאים:
•    תיאור תהליכי הייצור ומערכות הטיפול באוויר הקיימות במבנה;
•    בחינת התאמת מבנה הייצור להגדרת- Total Enclosure על פי הדרישות המוגדרות במסמך ה- EPA
•    במידה ונמצא כי המבנה איננו עומד בקריטריונים להגדרתו כ-Total Enclosure, מצורפות לסקר המלצות לביצוע שינויים שיביאו את המבנה לכדי עמידה בהגדרה.

EPA – Method 204

 

5/5 - (1 vote)