מערכת לטיפול בחלקיקים ואדי חומצות מתהליכי ייצור כימיקלים

תיאור

חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מתמחה בתכנון והתקנה של מערכות לטיפול בפליטות של חלקיקים ואדי חומצות. חברתנו תכננה והקימה מספר רב של מערכות העומדות בתקנים הסביבתיים המחמירים ביותר.

מפעל ייצרני גדול מתחום הדשנים הכימיקלים קיבל דרישה מהמשרד להגנת הסביבה להתקין מערכת לטיפול בפליטות חלקיקים ואדי חומצה הנוצרים באחד מתהליכי ייצור הכימיקלים במפעל.

הפרויקט מנע פליטה של 100% מפליטות המזהמים והשיג עמידה בכל התקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה.

מערכת כללה שני שלבים: משטף וונטורי להפרדת החלקיקים ואדי החומצה מזרם הגזים ומפריד טיפות ציקלוני ביעילות גבוה להפרדת הנוזל המלוכלך מזרם הגזים . המערכת תוכננה לצמצם עלויות צריכת ריאגנטים ומים.

  • יעילות הפרדת חלקיקים 99.9%.
  • יעילות נטרול אדי חומצות 90%.
  • השגת צמצום משמעותי בעליות תפעול (OPEX) עבור הפעלת מערכת טיפול.
Rate this post
הפרויקט כולל:
  • טיפול בחלקיקים ואדי חומצות – משטף וונטורי.
  • מפריד טיפות ציקלוני ביעילות גבוהה למניעת חזרה של מזהמים לזרם הגזים הנקי.
  • הכנת תזרימי PFD ו- P&ID.
  • ארובה חדשה בהתאם לתקינה הישראלית.
  • מערכת ניטור רציף CEMS בהתאם לדרישות מחמירות של המשרד להגנת הסביבה.
  • מפוח המתאים לספיקה ומפל הלחץ שחושב על המערכת כולה.