מערכת לטיפול באדי חומצות והלוגנים מתהליכי שריפת VOC במחמצן תרמי בתעשיית הפארמה

תיאור

חברת א.ב.פ הנדסת כימיה ואוורור בע”מ מתמחה בתכנון והתקנה של מערכות לטיפול בפליטות של אדי חומצות והלוגנים. חברתנו תכננה והקימה מספר רב של מערכות העומדות בתקנים הסביבתיים המחמירים ביותר.

מפעל ייצרני גדול מתחום תעשיית הפארמה קיבל דרישה מהמשרד להגנת הסביבה להתקין מערכת לטיפול בפליטות אדי חומצה והלוגנים הנוצרים באחד מתהליכי השריפה ממתקני טיפול תרמים במפעל.

הפרויקט מנע פליטה של 100% מפליטות המזהמים והשיג עמידה בכל התקנים המחמירים של המשרד להגנת הסביבה ושל תקנים ספציפיים של תעשיית הפארמה.

המערכת כללה שני שלבים: קוונצ’ר לקירור הגזים וסקרבר מסוג מילוי לטיפול בפליטות אדי חומצות והלוגנים. המערכת תוכננה לצמצם עלויות צריכת ריאגנטים ומים.

  • יעילות נטרול אדי חומצות והלוגנים 99.9%.
  • השגת צמצום משמעותי בעלויות תפעול (OPEX) עבור הפעלת מערכת הטיפול.
Rate this post
הפרויקט כולל:
  • טיפול מקדים – קירור זרם הגזים.
  • טיפול עיקרי – מערכת סקרבר לנטרול אדי חומצות והלוגנים.
  • מפריד טיפות ביעילות גבוהה למניעת חזרה של מזהמים לזרם הגזים הנקי.
  • מעקף חם – למניעת נזק למערכת הספיגה במקרה של תקלה בתהליך שריפת הגזים ב- RTO.
  • הכנת תזרימי PFD ו P&ID.
  • ארובה חדשה בהתאם לתקינה הישראלית.
  • מערכת ניטור רציף CEMS בהתאם לדרישות מחמירות של המשרד להגנת הסביבה.
  • מפוח מוגן ניצוצות המתאים לספיקה ומפל הלחץ שחושב על המערכת כולה.