שרותים למניעת זיהום אוויר

חברת א.ב.פ מספקת מגוון שרותים בתחום איכות הסביבה, אוורור תעשייתי וטיפול בזיהום האוויר.

· ייעוץ ראשוני ללקוח

החברה מספקת ייעוץ ראשוני ללא תשלום באמצעת מהנדסי תהליך ומכונות המנוסים בזיהוי וניתוח בעיות בתחום פליטת מזהמים וזיהום אוויר בכלל.

· ביצוע סקרים סביבתיים
החברה מבצעת את כלל הסקרים הסביבתיים הנדרשים ללקוח בתחום איכות האוויר.

· ליווי הלקוח מול המשרד להגנת הסביבה

החברה אחראית על קבלת האישורים הנדרשים מהרשויות להקמת מערכות לטיפול בזיהום אוויר לצורך עמידה בדרישות חוק אוויר נקי.

· תכנון המערכת המתאימה ללקוח
החברה מבצעת תכנון הנדסי מפורט ומלא של מערכות טיפול במזהמים ומתאימה אותם לצרכי הלקוח.

· ייצור והרכבת המערכת
ייצור מתקני מדף ומערכות על פי דרישה מתבצע מפעל החברה ומורכב בשטח על פי דרישת הלקוח ועל פי תקנים מחמירים למניעת זיהום אוויר.

·מתן שירות ואחזקה
ליווי הלקוח במתן שירות ואחזקה לאחר סיום ההרכבה והפעלת המערכת.

· ליווי חברות לעמידה בדרישות חוק אוויר נקי

יצירת קשר