סקר שפכים

תיאור

אפיון הרכב השפכים והתאמתם לדרישות

שפכי תעשייה שונים מאוד בהרכבם משפכים סניטרים. שפכי תעשייה עלולים להכיל חומרים מזהמים, רעלים, ריכוז גבוהה של שומנים, מתכות כבדות, ועוד.  כדי לשמור על מערכת הביוב ועל המשך הטיפול התקין בשפכים אלו יש תחילה לבצע טיפולים מקדימים לפני הזרמתם למערכת הביוב.

עקב חריגות מפעלים מערכי השפכים המותרים בחוק וקבלת קנסות עבור חריגות אלו ניתן ואף רצוי לבצע סקרי שפכים לצורך זיהוי איפון מציאת נקודות תורפה תהליכיות ומניעת החריגות מלכתחילה.
כאשר מט”ש מקבל שפכים ברמת זיהום גבוהה יהיה לו יותר קשה לטפל בשפכים. התוצרת שלו תהיה באיכות פחות טובה (מים ממט”שים משמשים להשקייה – יפגע בחקלאות )
הסקר מיועד לתאר את מקורות השפכים הקיימים במפעל, לאפיין את החומרים הפוטנציאליים שעלולים להימצא בהם ולתאר את תוואי קווי הולכת השפכים בשטח המפעל.
א.ב.פ. מציעה למפעלים המייצרים שפכים בשטחם הכנת סקרי שפכים בהתאם לחקיקה ודרישות המשרד להגנת הסביבה, תוך ליווי אישי ומקצועי לאורך כל תהליך הכנת הסקר, מההגעה של מהנדס לאתר המפעל לביצוע סיורים בשטח, איסוף נתונים  זיהוי מקורות תורפה פוטנציאליות ועד הכנת סקר והגשתו.
•    תיאור התהליכים והתשתיות במפעל שמהווים מקורות להיווצרות שפכים;
•    תיאור תכולת זרמי השפכים ויעדי פינויים;
•    מיפוי תוואי איסוף והולכת השפכים במפעל;
•    הגדרת תקנים רלבנטיים
•    הגדרת בדיקות מעבדה הנדרשות
•    ליווי הלקוח מול תאגידי המים והרשויות השונות

 

מידע נוסף:

כללי תאגידי מים וביוב 2014